Esperanto - Nederlands

Poso.jpg
KKPS, de herfstbijeenkomst van de Nederlandse Esperanto-Jongeren, vindt bijna elk jaar plaats in Nederland in een weekeinde rond Allerheiligen / Halloween. Na een uitstapje van één jaar naar Denemarken keren we dit jaar terug naar Delft, in het befaamde Kruithuis. Meer informatie volgt.
Bekijk dit filmpje voor een sfeerindruk van KKPS.

Nieuws:

  • 2022-01-05: Locatie aangekondigd, en de nieuwe Pos-Amiko staat online!