Esperanto - Nederlands

La vespera programo de KKPS konzistas el trinkejo kaj gufujo. En la trinkejo estos muziko kaj alkoholaj trinkaĵoj, en la gufujo estos trankvilaj ludoj kaj varma teo. Tiel por ĉiu estos la taŭga tipo de festo. En ambaŭ oni pagas per steloj, la Esperantista mono.

En vendredo kutime estas interkona vespero, en kiu oni prezentas la organizan teamon kaj la partoprenantojn per diversaj ludoj. En sabato tradicie estas la halovena balo, do kunportu iun kostumon! La plej bonaj kostumoj ricevos premion en konkurso. Senkostumaj partoprenantoj riskas ricevi hazardan ŝminkadon.